Alcohol- en drugsbeleid

Alcohol- & Drugsbeleid Scouts Sint-Kwinten Linden

Inleiding


Dit drugs- en alcoholbeleid is er in de eerste plaats omdat scouts Linden Sint-Kwinten een drugsvrije scouts wil zijn, waar er in een veilige omgeving omgegaan kan worden met alcohol en tabak. Op deze manier kunnen we in scouts Linden een veilige omgeving creëren voor kinderen en jongeren. Met dit beleid worden er duidelijke grenzen gesteld over wat kan en niet kan op vlak van alcohol en drugs binnen onze scouts. Dit beleid is opgesteld in samenwerking met Scouts en Gidsen Vlaanderen en de Belgische wetgeving.


Regels

Alcohol

Roken, vapen

Bijhebben, onder invloed zijn, gebruiken van cannabis

Delen of dealen van cannabis

Andere illegale drugs

Kapoenen Kabouters Welpen

jonggivers

1e leerjaar - 2e middelbaar

Niet Toegestaan

Niet Toegestaan

Niet Toegestaan

Niet Toegestaan

Niet Toegestaan

Givers

3e - 5e middelbaar

Toegestaan vanaf 3e jaar giver enkel indien 16 jaar*

Toegestaan vanaf 16 jaar*

Niet toegestaan

Niet Toegestaan

Niet Toegestaan

Jin

6e middelbaar

Toegestaan

*

Toegestaan*

Niet Toegestaan

Niet Toegestaan

Niet Toegestaan


*zie uitleg onderaan het document voor extra duiding
Sancties in de gevallen wanneer een van de bovenstaande regels overtreden werden:


Sancties

Alcohol

Roken, vapen

Bijhebben, onder invloed zijn van cannabis, gebruiken van cannabis

Delen of dealen van cannabis

Andere illegale drugs

Kapoenen Kabouters Welpen

jonggivers

1e leerjaar - 2e middelbaar

Sanctie door leiding + inlichting ouders

Sanctie door leiding + inlichting ouders

Inlichting ouders + Uitsluiting voor 1 scoutsmaand

Inlichting ouders + Uitsluiting voor 3 scoutsmaanden

Definitieve uitsluiting

Givers

3e - 5e middelbaar

Sanctie door takleiding

Sanctie door takleiding + -16 jarige ouders inlichten

Inlichting ouders + Uitsluiting voor 1 scoutsmaand

Inlichting ouders + Uitsluiting voor 3 scoutsmaanden

Definitieve uitsluiting

Jin

6e middelbaar

Sanctie door takleiding

Sanctie door takleiding

Inlichting ouders + Uitsluiting voor 1 scoutsmaand

Inlichting ouders + Uitsluiting voor 3 scoutsmaanden

Definitieve uitsluitingAlcohol

Regels

 • Leden nemen nooit drank mee naar vergaderingen, weekends of kampen.

 • Tijdens de zondagvergaderingen is de consumptie van alcohol niet toegestaan.

 • Voor Kapoenen, Welpen, Kabouters, Jongverkenners en Jonggidsen is de consumptie van alcohol uiteraard nooit toegestaan.

 • Voor Givers is de consumptie van alcoholische drank toegestaan voor givers die in het derde jaar zitten en 16 jaar of ouder zijn. Alcoholische dranken zijn enkel toegestaan op door leiding voorziene momenten tijdens weekends, kampen en de giveravond. Dit onder toezicht van de leiding en met beperkte mate. Overmatig alcoholgebruik wordt bestraft door de takleiding.  

 • Voor Jin is de consumptie van alcoholische drank toegestaan. Alcoholische dranken zijn enkel toegestaan op door leiding voorziene momenten. Dit onder toezicht van de leiding en met beperkte mate. Overmatig alcoholgebruik wordt bestraft door de takleiding.  

 • De consumptie van sterke drank onder 18 is nooit toegestaan bij leden.
Sancties

 • Wanneer een lid deze regels overtreedt, wordt de alcohol in de eerste plaats afgenomen.

 • Elke overtreding door een lid gaat gepaard met een gesprek met de takleiding. De takleiding beslist dan over een gepaste straf, naargelang de situatie.

 • Ouders worden ingelicht bij alcoholgebruik van een lid van de kapoenen, kabouters, welpen en jonggivers.


Roken en vapen

Regels

 • Voor Kapoenen, Welpen, Kabouters, Jongverkenners en Jonggidsen is het uiteraard niet toegestaan om tabakswaren te roken op eender welke scoutsactiviteit.

 • Roken onder 16 jaar is altijd verboden.

 • Roken boven de 16 jaar is enkel toegestaan wanneer het lid bij de eerste vergadering van een nieuw scoutsjaar te kennen heeft gegeven dat hij rookt. Leden die starten met roken tijdens het scoutsjaar zullen verboden worden te roken op de scoutsactiviteiten.

 • Voor Givers die roken en dit te kennen hebben gegeven in het begin van het jaar, is het toegestaan om op met de leiding afgesproken momenten tijdens weekends, het kamp en giveravond te roken. Tijdens vergaderingen wordt er echter nooit gerookt. Roken gebeurt altijd uit het zicht van andere leden.

 • Bij aanvang van het Giverkamp wordt er opnieuw gevraagd welke leden er roken. De givers (enkel 16+) die dan te kennen geven dat ze roken krijgen de toestemming om op door de takleiding voorziene momenten te roken. Dit gebeurt telkens alleen en uit het zicht van andere leden.

 • Bij aanvang van het Giverkamp wordt er gevraagd aan de leden die te kennen hebben gegeven te roken al hun tabakswaren af te geven aan de takleiding. Deze worden door de leiding bijgehouden en enkel op de door de leiding voorziene momenten ter beschikking gesteld van het lid.

 • Voor Jin is het toegestaan om op met de leiding afgesproken momenten tijdens weekends, het kamp, jincafé en inleefweek te roken. Tijdens vergaderingen wordt er echter nooit gerookt. Roken gebeurt altijd uit het zicht van andere leden.


Sancties

 • Wanneer een lid deze regels overtreedt, volgt er een gesprek met de takleiding en een gepaste straf gedurende de activiteit.

 • Bij leden jonger dan 16 jaar worden de ouders ingelicht.


Bijhebben van Cannabis

Regels

 • Het bijhebben cannabis is altijd verboden op eender welke scoutsgerelateerde activiteit.


Sancties

 • Wanneer een lid betrapt wordt op het bijhebben van cannabis, wordt deze in de eerste plaats afgenomen en vernietigd. Daarna volgt een gesprek met de takleiding en een uitsluiting van de scoutsactiviteiten voor 1 scoutsmaand. De ouders worden ook steeds ingelicht.Onder invloed zijn, gebruiken van cannabis

Regels

 • Het gebruik, onder invloed zijn, delen of dealen van cannabis is altijd verboden op eender welke scoutsgerelateerde activiteit.


Sancties

 • Wanneer een lid betrapt wordt op het gebruiken of onder invloed zijn van cannabis, worden volgende stappen ondernomen.

  • De cannabis wordt afgenomen.

  • Er volgt een gesprek met de takleiding

  • De groepsleiding wordt ingelicht

  • De ouders worden ingelicht en er volgt een gesprek met de ouders

 • Tot en met de Jin wordt het lid uitgesloten uit scouts Linden voor 1 scoutsmaand. Wanneer een lid meer dan 1 keer betrapt wordt op het gebruik of onder invloed zijn van cannabis is definitieve uitsluiting mogelijk na gesprek met de ouders en de groepsleiding.


Delen en dealen van cannabis

Regels

 • Het delen of dealen van cannabis is altijd verboden op eender welke scoutsgerelateerde activiteit.


Sancties

 • Wanneer een lid betrapt wordt op het delen of dealen van cannabis, worden volgende stappen ondernomen.

  • De cannabis wordt afgenomen.

  • Er volgt een gesprek met de takleiding

  • De groepsleiding wordt ingelicht

  • De ouders worden ingelicht en er volgt een gesprek met de ouders

  • De politie wordt ingelicht bij het dealen van cannabis

 • Tot en met de Jin wordt het lid uitgesloten uit scouts Linden voor 3 scoutsmaanden. Wanneer een lid meer dan 1 keer betrapt wordt op dealen of delen van cannabis volgt definitieve uitsluiting van Scouts en Gidsen Sint-Kwinten Linden met onmiddellijke ingang.Andere illegale drugs

Regels

 • Het bijhebben, gebruiken, onder invloed zijn, delen of dealen van andere illegale drugs op scouts Sint-Kwinten Linden is in geen geval toegestaan.


Sancties

 • Wanneer iemand betrapt wordt op het bijhebben, gebruiken, onder invloed zijn, delen of dealen van andere illegale drugs, volgt er een definitieve uitsluiting uit scouts Linden. De ouders worden hierover ingelicht.

 • Er worden geen gerechtelijke stappen ondernomen vanuit de leidingsploeg. Bij dealen wordt wel de politie ingelicht.

Nieuws januari '19

Groepsweekend 2019

Om de 3 jaar gaan we onze volledige scouts op groepsweekend. Dit jaar gaat het groepsweekend door van vrijdag 15 maart (zaterdag 16 maart voor de kapoenen) tot zondag 17 maart. Houd de datum zeker vrij! Meer info volgt via mail/maandbrief.

Data zomerkampen 2019

  • Kapoenen: dinsdag 2 juli t.e.m. zaterdag 6 juli
  • Kabouters en welpen: zaterdag 20 juli (middag) t.e.m. zaterdag 27 juli (middag)
  • Jonggivers: donderdag 18 juli (middag) t.e.m. zaterdag 27 juli (middag)
  • Givers: dinsdag 16 juli (middag) t.e.m. zaterdag 27 juli (middag)

Meer info volgt op het einde van het scoutsjaar via het kampboekje. 

Nieuws november '18

Weekends najaar 2018

 • Kapoenen: 24/11 - 25/11
 • Kabouters: 2/11 - 4/11
 • Welpen: 26/10 - 28/10
 • Jonggivers: 2/11 - 4/11
 • Givers: 26/11 - 28/11

Sint-Kwinten Superprestige - Qiuz aller quizzen: schrijf je hier in!

Sint-Kwinten Superprestige 2018

 

Weekends najaar 2018

Weekends Najaar 2018

Kapoenen: 24/11 - 25/11 

Kabouters: 2/11 - 4/11 

Welpen: 26/10 - 28/10  

Jonggivers: 2/11 - 4/11 

Givers: 26/11 - 28/11

Nieuws augustus '18

Inschrijvingen en start scoutsjaar 2018-2019

Alle leden die dit jaar reeds lid waren van onze scoutsvereniging zijn volgend jaar automatisch terug ingeschreven. Enkel het inschrijvingsgeld dient nog betaald te worden. Het inschrijvingsgeld bedraagd 45 euro voor het eerste kind, 40 euro voor de daaropvolgende kinderen. Gelieve dit bedrag te storten op BE85 7340 1311 4106 met vermelding TAK + NAAM. Gedurende de eerste helft van september zal de nieuwe leiding langskomen op huisbezoek om zich voor te stellen en om info te geven over het nieuwe scoutsjaar. Het nieuwe scoutsjaar zal beginnen zondag 23/09 van 14u tot 17u. Daarna is iedereen uitgenodigd op onze startbarbecue.

Nieuwe leden die zich wensen in te schrijven kunnen dit doen vanaf 1 september. Dit kan via contact > Inschrijven 2018-2019. Dit geldt voor alle leden behalve kapoenen (geboortejaar 2011-2012). Bij de kapoenen zullen we net als vorig jaar jammer genoeg weer moeten werken met een ledenstop daar wij te weinig leiding hebben voor het grote aantal kapoenen die zich graag bij onze scouts willen voegen. 

Wie een nieuwe kapoen wil inschrijven kan dit als volgt doen. Vanaf 1 september 12u kan u zich voorinschrijven via contact > voorinschrijving kapoenen. Inschrijven zal mogelijk zijn van 1 september 12u tem 15 september 24u. Indien er een teveel aan kapoenen zich inschrijft via deze voorinschrijving zullen we leden selecteren op basis van volgende criteria: broers en zussen van reeds bestaande leden krijgen voorrang, het is dan ook heel belangrijk dit duidelijk bij de voorinschrijving te melden (deze voorrang geldt enkel voor wie zich inschrijft vóór 15 september!). Daarna zullen de plaatsen opgevuld worden met kapoenen die zich al eerste ingeschreven hebben. Na 15 september zal iedereen een mailtje krijgen met het nieuws of er al dan niet plaats was voor zijn/haar kind. Leden waarvoor er geen plaats meer was zullen op een wachtlijst geplaatst worden en kunnen zich hopelijk in de loop van het jaar nog bij onze kapoenengroep voegen. Wij hopen op jullie begrip voor deze ledenstop.

Als je meer info wilt of als je nog vragen hebt, aarzel niet om een mailtje te sturen naar groepsleiding@st-kwinten.be dan helpen wij u graag verder.