Feiten

Groepsnaam:
Nationale organisatie:   
Ledenaantal:
Bestaat sinds:
Activiteiten:
Kampen: 

Scouts & Gidsen St-Kwinten Linden
Scouts & Gidsen Vlaanderen
een kleine 200 leden
1964
doorgaans op zondag van 14u tot 17u
doorgaans de tweede helft van juli

Onze groep

Situering

Onze scoutsgroep maakt deel uit van Scouts en Gidsen Vlaanderen . Binnen de scouts vallen we onder de "Gouw Oost-Brabant " en binnen die gouw onder het "District Bietenhoek ".
We zijn eveneens lid van de Lubbeekse Jeugdraad en de Lindense Parochieraad .

Takken

De groep is ingedeeld in leeftijdsgroepen, de zogenaamde "takken". De allerjongsten zijn de Kapoenen (meisjes en jongens van 6 tot 8 jaar). Daarna volgen de Welpen (jongens) en Kabouters (meisjes). Zij zijn tussen 8 en 11 jaar oud. Jongens van 11 tot 14 jaar vinden hun stek bij de Jongverkenners (of JV's), de meisjes bij de Jonggidsen (of Jogies). Deze zijn ondertussen samengevoegd tot de Jonggivertak. Jongens en meisjes van 14 tot 17 jaar worden samengevoegd bij de Givers. Tot slot hebben we nog de kers op de taart: de Jin voor jongens en meisjes van 17-18 jaar.
Meer info over alle takken op de takkenpagina

Leiding

Jongeren ouder dan 17 jaar kunnen (doorgaans na een stage) toetreden tot de leiding. 
De algemene coördinatie van de scoutswerking is in handen van de groepsleiding.

Activiteiten

Onze activiteiten (vergaderingen, zoals wij ze noemen) vinden meestal op plaats op zondagnamiddag. Welke zoal? We noemen er maar enkele op: allerlei bosspelen, (kook)tochten, stadsspelen, knutsel- en techniekenvergaderingen, hindernissenparcoursen... Soms kan het zijn dat er op zaterdagavond een vergadering wordt gepland. Denk maar aan sluipspelen, dansavonden, droppings (voor de oudsten),... Elke tak gaat ook ongeveer twee keer per jaar op weekend.

Kampen

Het hoogtepunt van elk jaar is natuurlijk het scoutskamp. De kapoenen gaan zes dagen op kamp. Zij logeren in gebouwen. De welpen, kabouters, jongverkenners en jonggidsen zoeken het iets avontuurlijkers. Zij gaan op een heus tentenkamp, met zelfgesjorde bedden, kampvuren, woudloperskeuken... Back to basic, dus! Bij de givers varieert het concept in samenspraak met de leden van jaar tot jaar. Givers kiezen tussen een binnenlands kamp, een buitenlands kamp of een deelname aan het groepskamp. De Jin tenslotte gaat steevast op buitenlands kamp. Meer info? Neem dan zeker een kijkje op de kampenpagina. De datum wordt steeds enkele maanden op voorhand bekendgemaakt, kijk zeker op onze kalender.

De Goeien Indruk

Elke maand kunnen de leden het scoutsboekje De Goeien Indruk, waarin elke tak zijn activiteiten aankondigt op onze website raadplegen. We zijn afgestapt van het opsturen van de boekjes om zo te bezuinigen, en een maandbrief in kleur aan te bieden.

Uniform

In onze groep is het scoutsuniform (zie outfit) verplicht voor alle groepen ouder dan de Kapoenen. Deze verplichting wordt echter met de nodige soepelheid opgelegd (leiding oordeelt).

Inschrijvingsgeld + kosten

Lid worden van onze scouts kost jaarlijks €45 voor het eerste ingeschreven kind van een gezin en €40 per elk volgend kind. Het leeuwendeel van het lidgeld gaat naar verzekeringen. 
Soms worden kleine bedragen (€2 - €5) gevraagd voor specifieke activiteiten (vb. zwemmen, schaatsen,...).
Per jaar worden (behalve voor de kapoenen) gemiddeld 2 weekends georganiseerd die +/- €20 per keer kosten.
Binnenlandse kampen kosten gemiddeld tussen de €110 en de €180. Onder bepaalde voorwaarden kan het kampgeld terugbetaald worden door je ziekenfonds (informeer bij de groepsleiding).
Bij betalingsproblemen zijn kortingen bespreekbaar (informeer bij de groepsleiding). Een uitgebreide analyse vindt u onder 'Hoeveel kost scouting?'

VZW 

Naast de scoutsgroep hebben we ook nog een VZW. Het doel van deze VZW is het zorgen voor 'de mentale en logistieke ondersteuning' van de groep. Concreet houdt dit onder meer in dat de VZW zich bezighoudt met grote aankopen en het beheer van het gebouw. Het bestuur van de VZW bestaat uit enkele ouders, sympathisanten en (oud-)leiding. De Algemene Vergadering wordt gevormd door de actieve leiding. Zo heeft de leiding steeds het laatste woord in alles wat de scouts aangaat.

Oud-leiding

Ook de oud-leiding proberen we niet uit het oog te verliezen. Recent werd de zogenaamde Staminee opgericht als vereniging voor onze oud-leiding. Ook helpen de meesten van hen nog dikwijls mee bij oa. de Kastaarfeesten, als foerier op kamp, ...